wolowina

Antrykot bez kosćia

gulasz

Ligava

Polędwica w otowa

Prega bez kością

wołowina